Du er her: GenereltNyhedsarkivHimmellus (Pou de Ciel)

Himmellus (Pou de Ciel)

Himmellus 0Danmarks Flymuseums Himmellus begynder at tage form. Projektet bygges af en gruppe med base i Grenå.

Himmellus 1Flyet herover er fra The Real Aeroplane Co, Breighton (UK), men er samme model som Danmarks flymuseums eksemplar.


The Flying Flea, Himmellusen blev konstrueret af den Franske møbelsnedker Henri Mignet. Det var ikke lykkedes for Mignet at blive optaget som militærpilot, han slog sig derfor på konstruktion og bygning af egen fly.

I årene 1931 -1933 byggede han prototypen Pou-du-Ciel H.M.8 i Paris. Den 10. september 1933 gennemførte han prøveflyvninger med den, efter egne udsagn, succesfulde model HM-14.

Himmellusen er et ensædet fly med biplaner. Konstruktionen er bevist gjort simpel, bygget af træ og lærred. Allerede i 1934 blev den første himmellus bygget af en amatørbygger. Modellen blev videreudviklet med bl.a. kraftigere motorer. Der er  gennem årene bygget over 1900 Himmellus i forskellige varianter.

Himmellusen blev startskudet til Scandinavisk Aeroindustri.

Det hele begyndte i 1935. Viggo Kramme (1905 – 1984), der var uddannet flytekniker i Marinens Flyvevæsen, havde oprettet et lille flyværksted på Kastrup Lufthavn. En af hans første opgaver var, på bestilling af dagbladet Berlingske Tidende, at fremstille en såkaldt himmellus (Pou de Ciel). Kramme fuldførte opgaven  og flyet fløj da også. Men Kramme var ikke stolt af dette flyveapparat, hvorfor det blev afbrændt.

Den nyuddannede flyingeniør Karl Gustav Zeuthen iagttog dette byggeri og fandt, at Kramme burde bygge en rigtig flyvemaskine. Zeuthen tegnede derfor KZ I'eren og sammen med nogle venner byggede Kramme og Zeuthen deres første produkt, KZ I maskinen. Flyet var vellykket og havde sin første flyvning i februar 1937, det blev indledningen til den øvrige danske KZ-produktion af næsten 300 fly.

Danmarks Flymuseum har på et tidspunkt fået overdraget et delvist påbegyndt Himmellusprojekt, det er nu under færdigbygning ved en gruppe i Grenå. Projektet er i en fremskreden fase, vingerne er komplette, der arbejdes med krop og motorinstallation. Maskinen ventes klar til udstilling 2011.

Himmellus2
Vagn Stevnhoved arbejder med trkonstruktionen til vingerne.

Himmellus3
Her ses kroppen med en prøveopsætning af motoren.

himmellus5
Himmellus6
Vingerne ses i baggrunden beklædt med lærred klar til slutbehandling.

 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum