Du er her: GenereltOrganisation

Organisation

 

Museet ligger:
Lufthavnsvej 1
Stauning Lufthavn
6900 Skjern, Denmark

Telefonnumre:
Museets telefon: 97 36 93 33. Kl. 10-15.
Bestyrelsen: 97 36 90 41.

Museets postadresse:
Danmarks Flymuseum
Lufthavnsvej 1
6900 Skjern

Bankforbindelse:
VestjyskBank: 7650-2245814
Indbetalingskort: +73<  +84702161
CVR: 11 67 86 45

 

organisation-frivillig1 organisation-frivillig2 organisation-frivillig3 organisation-frivillig4

Driften

Danmarks Flymuseum er en selvejende institution, registreret som en erhvervsdrivende fond.

Museet ledes af en 7 mand stor bestyrelse. Arbejdet er frivilligt og ulønnet. Til at varetage de forskellige opgaver i forbindelse med driften af museet er der etableret en række udvalg og funktioner. Arbejdsopgaverne er omfattende: museumsdrift, kioskdrift, flyrestaurering, flyoperation, planlægning og afvikling af større arrangementer blot for at nævne nogle af opgaverne. Bestyrelsen er en arbejdende bestyrelse, der sammen med en stor stab af frivillige hjælpere har udført størstedelen af arbejdet gennem årene. Til billetsalg og lettere viceværtopgaver er ansat personale svarende til et årsværk.


Økonomi

Frem til 2010 har Danmarks Flymuseum ikke modtaget nogen form for offentligt driftstilskud. Driften har hvilet i sig selv ved hjælp af entréindtægt, kiosksalg, udstilling af de flyvende fly ved forskellige arrangementer samt støtte og bidrag. Museet når store resultater for små midler. Denne driftsform lader sig kun gøre i kraft af et stort korps af frivillige hjælpere. Der er igennem årene brugt flere mio. kr. til at restaurere og erhverve historiske fly til udstillingen.


organisation-oversigt


Danmarks Flymuseums bestyrelse:
Formand: Preben Kronholm Schwartz, Klitrosevej 12, 6900 Skjern.
Næstformand: Bent Laursen, Lyngholmsvej 9, 1.th., 9200 Ålborg. 
Kasserer: Tove Kronholm Schwartz, Klitrosevej 12, 6900 Skjern.
Sekretær: Povl Toft, Godtlandsgade 9, 6950 Ringkøbing.
Kresten Rønne, Brårupvej 47, 7800 Skive.
Helle Toft, Sadelmagervej 16. 4, mf, 2400 København NV.
Jakob Møller,

Udvalg
Museumsudvalg: 
Preben Kronholm Schwartz, Povl Toft & Bent Laursen.
Udstilling & formidling: 
Bent Lauersen, Karsten Knudsen & Erik Just Hansen.
Fly-operationsudvalg:
Jørgen Skov Nielsen, Karsten Knudsen og Povl Toft.
Fly-restaureringsudvalg:
Hardy Vad & Bent Laursen.
Arkiv/Registrering:
Erik Just hansen
Museets Venner:
Helle Toft.


Repræsentantskab

Følgende institutioner og organisationer har plads i Danmarks Flymuseums repræsentantskab:
Stauning Lufthavn.
DAVS Venner. (Danmarks Flymuseums støtteforening)
KZ & Veteranfly Klubben.
Teknisk Museum.
Flyvevåbnets Historiske Samling.
Dansk Flyvehistorisk Forening.
Dansk Svæveflyvehistoriske Klub.
Avedøre Aeronautiske Aktivitetscenter.

 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum