Du er her: GenereltNyhedsarkivCatalina samlet og på plads i udstillingen

Catalina samlet og på plads i udstillingen

CatalinaB (s)Flyvevåbnets tidligere amfibiefly af typen Catalina PBY-6A udstilles nu i Flyvevåbenmuseet hos Danmarks Flymuseum.

Consolidated Aircraft Corporation i San Diego, USA, konstruerede den første Catalina, PBY-1A, tilbage i 1936, det var en ren flyvebåd. En amfibieudgave – d.v.s. med hjulunderstel, således at den også kunne operere på land – kom i 1940.

Den 5. juni 1947 købte Danmark de seks første Catalina'er, det var af typen PBY-5A. 

Da Flyvevåbnet blev oprettet i 1950, overgik Catalina'en fra Luftmarine-station København til Flyvestation Værløse, her modtog man i 1957 otte PBY-6A – en mere moderne udgave.

De danske Catalina’er blev hovedsageligt anvendt til opgaver i Grønland (eftersøgning og redning, isrekognoscering, luftfotografering m.m.), og missioner kunne have helt op til 17 timers varighed. En Catalina fløj i f.m. Galethea-ekspeditionen i 1950 til Mombasa i Kenya. Catalina’en blev udfaset af Flyvevåbnet den 13. november 1970.

CatalinaB (1)
Maskinen ankom til Stauning på blokvogn i adskilt stand den 24/11-2009. Tidligere har maskinen gennemgået en gennemgribende og meget flot restaurering udført af flyteknikere fra Flyvestation Værløse. Påmaling af de orange markeringer på snude, hale og vingetipper blev dog ikke udført i forbindelse med denne restaurering. Museets Jagergruppe har brugt nogle måneder på at få dette malearbejde udført. Her ses maskinen på vej fra værkstedshangaren til montering i udstillingen.

CatalinaB (2)
Det store samle- og monteringsarbejdet blev gennemført medio april. Her set Catalinaen med centerplan og motorer monteret.

CatalinaB (3)
Næste skridt er montering af ydervinger. 5 pensionerede flyteknikere, der alle har gjort tjeneste på Flyvestation Værløse, har stået for hele samle- og monteringsarbejdet.

CatalinaB (4)
Den sidste store komponent - højre ydervinge - er ved hjælp af det tunge løftegrej på plads, en vanskelig opgave på grund af flyets store højde. Herefter følger nogle dage med montering af tusindvis af skruer, komponenter, paneler m.v.

CatalinaB (5)
Efter 8 lange arbejdsdage og et særdeles veludført job med at samle Catalinaen, kunne de flittige flyteknikere så rejse hjem. Her ses den prægtige maskine komplet i udstillingen.

 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum