KZ G1

 
 
pil tilbage
pil frem
status udstilletstatus ejet
kz g1

 

I begyndelsen af 40'erne var der blandt danske svæveflyvere et stort behov for at finde frem til en 1-sædet skoleglider, der til grundskoling kunne erstatte de forældede tyske Zógling og SG-38 typer. Flyet skulle være enkelt nok til, at det kunne bygges i de mange svæveflyveklubber, der fremkom under krigen. Ønsket om en enhedstype fik næring, da Tuborgfondet i 1942 gik ind i en finansiering af konstruktion og bygning af to sådanne skoleglidere - en hos Polyteknisk Flyvegruppe og en anden hos Skandinavisk Aero Industri A/S. Efter afprøvning af typerne i september 1943 faldt valget ud til fordel for "Polyt 1". - Af denne grund blev der kun bygget prototypen af Kramme and Zeuthens første og eneste skoleglider, KZ-GI. Flyet fik registrering OY-54, senere OY-ASX.

Konstruktionen er konventionel, af træ og vinger og haleflader beklædt med lærred og afstivet med et større antal barduner. Det åbne cockpit byder ikke på megen komfort, men en normal spilstart giver sjældent flyvetider på mere end 2 minutter.

Der er ikke tekniske hjælpemidler til at bestemme højde eller fart, der normalt er omkring 45 - 50 km/t. Piloten må stole på sin fornemmelse. Om flyveegenskaberne udtaler mange af piloterne samstemmende, at KZ-GL ikke overgås af nogen skoleglider på sin tid - heller ikke af Polyt 1! Mange svæveflyvere har fået en oplevelse for livet på KZ-glideren, medens den indgik i Dansk Svæveflyver Unions flåde af fly indtil 1951.

 

Den 7.7.51 havarerede flyet under et stall på Vandel men blev genopbygger af Bent Halling, Søborg. Fra 1955 til 1959 anvendtes KZ-GI af Ringsted svæveflyveklub. Herefter blev det solgt til Verner Jensen, Karslunde der holdt flyet aktivt indtil 1.7.63. Efter at have været opmagasineret en årrække på Kalundborg flyveplads kom KZ-GI til Danmarks Flymuseum i 1984.

Restaurering til luftdygtig stand begyndes i 1990 af pens. snedkermester Holger Nielsen, Brabrand, der har 20 timer på flyet. Lærredsarbejdet er udført af Sv. and Lilly Strarup, Hadsten og styreliner m.m. er fremstillet af Lars Kruse, Aarhus.

 

"KZ G1" Specifikation
   
Sæder: 1
Spændvidde: 10,54 m
Længde: - m
Tomvægt: 100 kg
Fuldvægt: - kg
Glidetal: 1:10
Max fart: - km/t
Landingsfart: - km/t
Tophøjde: - m
   

 

 
 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum