Du er her: GenereltStøtte

Støtte og Samarbejde

Støtte til museet kan være:Koldso-skruer

  • medlemskab af støtteforeningen
  • sponsoraftale
  • fradragsberettigede gavebidrag
  • overdragelse af fly og effekter
  • en arbejdsindsats


Den økonomiske støtte

Danmarks Flymuseum mod-tager ikke offentlige driftstilskud. Derfor er den økonomiske støtte i form af sponsoraftaler og gave-bidrag af uvurderlig betydning for museets arbejde med at bevare og udstille de historiske fly og effekter. Et vigtigt bevaringsarbejde, som giver vore børn og børnebørn mulighed for at få indsigt i den del af vor kulturarv, som vedrører flyvningens udvikling og Danmarks pionerrolle på området.

 

Stort frivilligt engagement

Danmarks Flymuseum drives primært ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Gennem årene har mange frivillige ydet en stor indsats, både i den daglige museumsdrift og med restaurering, operation og vedligeholdelse af samlingens fly.

 

Danmarks Flymuseum drager stor nytte af dette frivillige arbejde. Videbæk Ungdomsskoles flyhold har f.eks. ydet et enestående bidrag ved at restaurere et eksemplar af typen Gloster Meteor Mk. 8 - det første jetfly i det danske flyvevåben. Maskinen stod klar ved museets 25 års jubilæum i år 2000. Efterfølgende har skolen restaureret den første danske redningshelikopter Sikorsky S-55. Dette projekt blev præsenteret ved indvielsen af Flyvevåbenmuseet år 2006.

 

I forbindelse med den daglige drift af museet er den frivillige indsats af stor betydning. Museet kan herved drives med et lille overskud, som sammen med støttebidrag går ubeskåret til bevaring af fly og effekter samt til udbygning af museet.

 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum