Du er her: GenereltFradragsberet. gaver

Fradragsberettigede gavebidrag

Godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver
Danmarks Flymuseum er godkendt efter Ligningslovens § 8a til at modtage fradragsberettigede gaver. Det betyder, at du har mulighed for at få skattefradrag, når du støtter museet med en gave.

Økonomisk støtte fra privatpersoner er meget vigtig for Danmarks Flymuseums arbejde med at bevare og formidle den danske flyhistorie. Gennem årene er det blevet til et ikke uvæsentligt beløb, som har været med til at sikre den positive udvikling, museet kan fremvise.


Gode grunde til at give en fradragsberettiget gave
gavebidrag-hal3viewDen store udbygning af museet til over dobbelt størrelse og etableringen af Flyvevåbenmuseet har tæret hårdt på ressourcerne.
Specielt i de kommende år er det vigtigt, at museet fortsat appellerer til bidragydere. Renter og afdrag lægger beslag på museets sædvanlige indtægter, så en forsat udvikling af museet og styrkelse af bevarings- og formidlingsarbejdet er afhængig af bidrag.

Danmarks Flymuseum modtager ikke offentligt driftstilskud, bevaringsarbejdet er derfor meget afhængig af støtte fra fonde, firmaer og privatpersoner. I museets levetid er der alene til flybevarelse indsamlet over kr. 2 mio.

 

Reglerne for fradragsberettigede gaver
Den skattepligtige kan fradrage det samlede ydede gavebeløb, der ikke overstiger kr. 17.200. (taksten i 2022)
Gavebeløbet skal indberettes til SKAT i overensstemmelse med SKL § 8 Æ. Cpr-nr skal derfor oplyses til Danmarks Flymuseum, herefter medtages fradraget automatisk på din årsopgørelse fra SKAT.


 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum