Du er her: GenereltFlyFly og effekterFlyGeneral Dynamics F-16A/B “FIGHTING FALCON”

General Dynamics F-16A/B “FIGHTING FALCON”

 
 
pil tilbage
pil frem
status udstillet
f-16

 

Helt tilbage i 1971 anmodede USAF fem flypro-ducenter om forslag til et nyt letvægtsjagerfly; General Dynamics var den ene af de to producenter, der blev anmodet om at udvikle to prototyper, og YF-16 fløj første gang i 1974. I januar 1975 bestilte USAF 650 F-16A/B, som fik navnet FIGHTING FALCON.

F-16A er et meget all round fly og anvendes både som jagerbomber, interceptor og alt-vejrsjager. Ved at konstruere flyet aerody-namisk instabilt har det en fantastisk manøvreevne, som kun kan ”kontrolleres” ved hjælp af et computerovervåget elektronisk styresystem (fly-by-wire) med servo- aktuatorer ved rorfladerne. – Den tosædede version – F-16B – har samme præstationer og løser de samme operative opgaver, som den ensædede A-version; blot kan den ikke rumme så meget internt brændstof pga. det ekstra sæde.

Danmark, Norge, Holland og Belgien nedsatte i januar 1974 en komité, der skulle undersøge mulighederne for i fællesskab at finde en afløser. Blandt de fire undersøgte fly, F-16,
F-17, Viggen og Mirage F.1, anbefalede komiteen F-16, og i juni 1975 blev der afgivet en samlet ordre på 348 fly. – Heraf 58 fly til det danske Flyvevåben.

 

I januar 1980 ankom den første F-16 til Danmark. Det var to danske piloter i en F-16B, der landede på Flyvestation Skrydstrup, hvor eskadrille 727 var den første eskadrille, der fik de nye fly. – Senere fik også eskadrillerne 723 , 730 og sidst 726 tildelt F-16.

De danske F-16 har de seneste år gennemgået et omfattende modifikationsprogram – Mid-Life-Up-date – og kan herefter næsten betragtes som ”nye” fly.

 

"General Dynamics F-16A/B" Specifikation
   
Sæder: 1/2
Spændvidde: 9,14 m
Længde: 14,32 m
Tomvægt: 5.443 kg
Fuldvægt: 12.245 kg
Rejsefart: 833 km/t
Max fart: 2.376 km/t (Mach 2,0)
Rækkevidde: - km/t
Tophøjde: 20.000 m
Motor: Pratt & Whitney F100-PW-200 på 11.340 kg trykkraft
Max fart: 2.376 km/t (Mach 2,0)
Bevæbning: En 20mm Vulcan MK + div. bomber, missiler og raketter

 

 
 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum