Du er her: GenereltEllehammer

Ellehammer

Jacob Christian Ellehammer (1871 – 1946) er en af de kendteste danske flyvepionerer, bl.a. fordi han var den første i Europa, der kom i luften med en flyvemaskine, der ”var tungere end luften”.
Ellehammer var egentlig uddannet urmager – men først og fremmest var han en experimentator og inventor (opfinder). Lige fra sin tidlige barndom lavede han talrige eksperimenter med drager, og der er ingen tvivl om, at han allerede dengang drømte om at kunne flyve med en flyvemaskine.
Allerede inden år 1900 tog Ellehammer fat på fremstilling af den bekendte Elleham motorcykle, hvoraf der blev fremstillet omkring 1000 stk. Fremstillingen af en motor til Elleham motorcyklen var et skridt på vejen til fremstilling en flymotor. I 1905 byggede han den første rigtige, store flyvemaskine med en 3-cyl stjernemotor af egen konstruktion. Efter talrige flyveforsøg lykkedes det Ellehammer den 12. september 1906 at komme i luften med sin 1906 model. Han fløj som den første i Europa, selvom det ikke var en fri flyvning.

ellehammer bk
Ellehammer eksperimenterede videre med fly. Og med 1908 modellen og 1909 modellen udførte han mere end 200 frie flyvninger, bl.a. på Eremitagen og han vandt som bekendt også ved ”Kielerugen” i Tyskland en førstepræmie på 5000 mark for sin flyvning.


Ellehammer var den utrættelige opfinder. Han byggede således også en flyvebåd og i 1912 sluttede han til dels sin karriere med flykonstruktioner ved at bygge en helikopter, der den 28. september 1912 hævede sig selv og piloten fra jorden. Han fortsatte med mange andre eksperimenter, bl.a. med sine motorer, hvor det skal huskes, at Ellehammer udviklede den oprindelige motor fra Ellehammer 1906 til en 12- cyl. stjernemotor. Han konstruerede således også en petroleumskarburator til en flymotor.

Mange andre flyvepionerer i Europa var Ellehammers samtidige med hensyn til flyveeksperimenter. Jacob Christian Ellehammers fortjeneste var dog hans urokkelige tro på flyvningen og hans utrættelige forsøgsarbejde, som var mangeartet samt hans vedholdenhed i udførelsen af sine eksperimenter.

 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum