Du er her: GenereltMuseets historie

Museets historie

Uden drømme og visioner fødes intet! Dansk Veteranflysamling (som var museets navn frem til 2007) er da også et bevis på, at nogle drømme er gået i opfyldelse.
I 1971 arrangerede Veteranfly Klubben (stiftet 1969) blackburnsin første klubtur til udlandet. Turen gik til England – et mekka for veteranflyentusiaster. Turen indeholdt et besøg i The Shuttleworth Collection, der har til huse på Old Warden flyveplads nord for London. Flysamlingen dér er et sandt ”flyvende museum”. Begejstringen blev vakt – og nogle folk fra Veteranfly Klubben sagde til hinanden: Det må vi også kunne lave i Danmark!

Efter mange sonderinger og megen opbakning fra veteranflykredse blev Dansk Veteranflysamling stiftet den 19. april 1975 ved et møde på Stauning Lufthavn. Fundamentet for museets virke var dermed skabt. Et klubbesøg i 1975 på Old Rhinebeck Aerodrome i USA bestyrkede ideen om et flyvende museum.

Med ret beskedne midler (økonomiske og materielle tilsagn) besluttede samlingens bestyrelse sig for at starte byggeriet af den første udstillingshal i 1977. Der var nu et sted at huse gamle fly i. Man fik hurtigt udstillingsværdige fly i hallen, dels egne fly og dels udlånte fly. I 1981 måtte man allerede lave den første tilbygning bestående af bl.a. værksted, kontor og toiletter. Herefter kunne man begynde at åbne for publikum. Det gik over forventning. Stadig flere fly kom til, og man kunne nu begynde at øjne en samling af bl. a. KZ fly. I 1988 fandt man det nødvendigt at lave en depotbygning - og det stod efterhånden klart, at ville man satse på en komplet samling af KZ fly, hvilket det tegnede til, så måtte der mere udstillingsplads til.

Ved hjælp fra Ringkøbing amt, kommunerne omkring Stauning Lufthavn og med støtte fra EF’s fiskeriaktion blev det muligt i 1990-91 at opføre den såkaldt KZ-Hal - af samme størrelse som den første hal. Med sidebygninger og mellembygning rådede Dansk Veteranflysamling nu over mere end 3500 m2. Hen ad vejen havde DV dels ved gaver, dels ved køb og et enkelt lån fået rådighed over samtlige elleve KZ typer til udstillingen – et stort mål var nået!

 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum