Sikorsky S-55

 
s55 2

 

”Den grimme ælling”?
Man kunne godt forledes til at drage paralleller mellem H.C. Andersens berømte eventyr om den stakkels ælling og Igor Sikorsky’s S-55. For ærlig talt er fartøjet ikke just nogen skønhedsåbenbaring!
Uanset skønhed eller ej vil Videbæk Ungdomsskole ikke desto mindre i perioden 2002-2004 arbejde på PROJEKT S-884, hvor Opsund Aircraft Display Team vil klargøre den snart 50-årige redningshelikopter af typen S-55C til udstillingsbrug på Dansk Veteranflymuseum.

Lidt om S-55 i Flyvevåbnet
Sikorsky indledte udviklingen af en ny og større helikoptertype end hidtil allerede i 1949. Typen blev en succes og Sikorsky producerede i alt ca. 1.300 eksemplarer. At der var tale om et absolut driftsikkert og pålideligt fly, blev især understreget af en bedrift indenfor helikopterflyvning, da 2 amerikanske UH-19A helikoptere fløj over Atlanten!
Eksportversionen hed S-55 og blev solgt til en række civile og militære brugere. Der blev licensproduceret helikoptere i England (Westland Whirlwind) og i Japan (Mitsubishi) i alt ca. 500 stk.
Årsagen til Danmarks anskaffelse 7 stk. af denne helikoptertype i 1956 var et direktiv fra ICAO, der pålagde medlemslandene at forestå eftersøgnings- og redningsoperationer. Sammen med Pembroke-fly indgik S-55 i ESK 722 som skulle løse en ny opgave: søredning. S-55 var udstationeret på Værløse, Aalborg og Skrydstrup. Fartøjet var afhængig af assistance fra Pembroke (og siden Catalina) i selve eftersøgningsdelen, idet S-55’s rækkevidde var begrænset på grund af relativ høj startvægt som redningsfly. Der var således etableret mange brændstofdepoter langs kysterne.
Udviklingen på helikopterområdet gik stærkt op gennem 50’erne og allerede efter få års tjeneste var S-55C forældet. Afløseren blev, som bekendt, den navnkundige S-61, som vist ikke behøver nærmere præsentation end aktiv redningshelikopter gennem mere end 40 år i Flyvevåbnet!
Sidste flyvning med S-55 i Flyvevåbnet var 30/8-1966; herefter blev de solgt til civilt brug i udlandet. Det er siden lykkedes at få 2 eksemplarer tilbage, hvoraf det ene (S-883) er istandsat til museumsbrug til Danmarks Flyvemuseum i Helsingør – og det andet (S-884) er efter opmagasinering på Flyvestation Karup nu – endelig – på vej til Opsund for at blive klargjort til Danmarks Flymuseum.

Svendestykket
Arbejdet, oplevelserne, resultatet og ikke mindst det gode samarbejde mellem DV, Flyvevåbnets Historiske Samling, F-84-gruppen og Videbæk Ungdomsskole omkring Gloster Meteor F mk.8, halenummer 499, har givet os mod på at opstarte et nyt projekt, hvor unge i 14-18 års alderen og en række voksne tovholdere i deres fritid vil istandsætte helikopteren.
Vi gjorde mange erfaringer omkring flyrestaurering både med hensyn til det håndværksmæssige (metoder, værktøjer), men også omkring planlægning og hensynet til de unges motivation. Vi oplevede en del udskiftning blandt elevgruppen i løbet af de 4 skoleår projektet kørte. Vi har jo kun de unge til låns i fritiden og som regel kun for en kortere periode – så i alt ca. 40 unge og voksne nåede at deltage i Meteor-projektet.
Selv med afmonterede vingespidser havde vi ikke mulighed for at placere Meteor’en i vores værkstedshal, men måtte i stedet etablere en telt-hangar, hvor arbejdet blev besværliggjort af vind og vejr.
Meteor-projektet blev påbegyndt i 1996/1997 og varede frem til DV’s jubilæum i 2000, hvor flyet kunne afsløres af daværende kulturminister Elsebeth G. Nielsen.

 

S-884 - et team-work.
Arbejdet omkring S-55 helikopteren vil få et andet forløb, ikke mindst på grund af at istandsættelsen kommer til at foregå i vores veludstyrede værkstedshal ved Opsund skole.
Efter afmontering af hale, motor, gearkasse, cockpittet over kabinen og ikke mindst rotorbladene (diameter på 16.15 meter!), er det muligt af rulle den resterende del af fartøjet direkte ind ad porten.
Istandsættelsen inddeles i faser og arbejdet udføres af små hold med hver sin projekt-leder. Planlægningen af projektet varetages af Per Ørum, Spjald, der er ungdomsskolelærer på flyholdet samt undertegnede. Der er p.t. 13 tilmeldt holdet og der påregnes yderligere tilgang af 5-7 elever. Helikopterprojektet indgår således i Videbæk Ungdomsskoles udbud af frivillig fritidsundervisning for de 14-18 årige i Videbæk kommune.

s55 1

Sideløbende med restaureringsarbejdet vil vi ca. 1 gang månedligt lave arrangement af historisk, oplysende, social eller underholdende art. Vi har således allerede besøgt Flyvestation Karup, hvor den nye leder af Flyvevåbnets Historiske Samling, ssg Lars Søe Jensen viste os bl.a. hangar 25 og den historiske materialesamling. Senere skal vi besøge museet ved Gedhus v./EVH.
I januar indbyder vi til hyggeaften med bl.a. foredrag. Til foråret gælder det besøg på Danmarks Flyvemuseum i Helsingør samt ikke mindst et spændende besøg på Flyvestation Værløse.
Ydermere kommer arrangementer som hjælpere ved KZ- og Veteranrallyet, Flyvevåbnets Åbent-Hus, Flyvningens Dage i Roskilde hen over sommeren.
For de aktive deltagere på helikopter-holdet vil højdepunktet naturligvis være belønning i form af flyveture i f.eks. DC3 …. og måske en helikopter?!
Ællingen, der blev til ……
..ja, hvordan var det lige historien endte? Forhåbentligt lykkeligt og med et ”svaneskønt” fly: Danmarks Flymuseums første helikopter, som sandsynligvis vil tiltrække mange nysgerrige gæster til museet. Vi glæder os til eventyret med alt, hvad det indebærer af tumult i hønsegården og svanedrømme!

John Jensen
”Opsund Aircraft Display Team”
Videbæk Ungdomsskole

 

 

 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum