Du er her: GenereltMuseumsdrift

Museumsdrift

Museumsdriften er Danmarks Flymuseums primære aktivitet. Det drejer sig om at formidle en del af den danske kulturarv videre til landets befolkning og turister. Denne formidling foregår primært i museumsbygningerne på Stauning Lufthavn, hvor der er åbent for publikum 245 dage om året.

 

Det er bestyrelsens erklærede mål, at Danmarks Flymuseums udstilling kendetegnes ved en høj standard, både hvad angår formidling, indholdets historiske værdi og relevans, og - ikke mindst - den måde fly og effekter præsenterer sig på. Et museumsbesøg hos Danmarks Flymuseum skal efterlade et helhedsindtryk af et interessant, præsentabelt og velholdt museum.

 

Museumsdriften omfatter arbejdsopgaverne, der er forbundet med vedligeholdelse af udstillingen og håndteringen af den daglige åbningstid, Arbejdet omfatter:
- Daglig åbning med billetsalg og servicefunktioner.
- Kioskdrift.
- Vedligeholdelse og udvikling af udstillingen.
- Guidede rundvisninger ved gruppebesøg.
- Bygningsvedligeholdelse.
- Pleje af de omkringliggende arealer.

kiosk

At holde udstillingen åben 180 dage om året for en lønudgift på mindre end kr. 30.000 er en udfordring i sig selv. Det lader sig kun gøre i kraft af nogle frivillige der udviser et stort engagement overfor institutionen. Udover de frivillige får museet lidt hjælp i form af militærnægtere, personer i samfundstjeneste og kommunal jobtræning. Det er bestyrelsens mål på sigt at skabe grundlag for fastansættelse af det nødvendige personale.

 

Danmarks Flymuseum prioriterer højt, at udstilling og bygninger fremtræder præsentabelt, arbejdet hermed udføres næsten udelukkende af frivillige hjælpere. Sæsonen starter med, at alt disponibelt mandskab indkaldes til forårsrengøring, museet gennemgås fra a-z, og efterlades pænt og ryddeligt - klar til at åbne dørene for en ny sæson.

 

Der sker løbende en fornyelse og udvikling i udstillingen, om end det er i et moderat tempo, da det også her primært er de frivillige kræfter, der står for denne udvikling. F.eks. blev der i forbindelse med 100 året for verdens første motoriserede flyvning etableret et montre med en udstilling omhandlende denne begivenhed. Til at underbygge udstillingen blev der bygget en kvartskala model af brødrene Wrights maskine.

 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum