Du er her: GenereltMål for museet

Mål for museet

Bestyrelsens mål for Danmarks Flymuseum
Med afsæt i institutionens formålsparagraf er det bestyrelsens mål, at fremtiden og det daglige arbejde tilrettelægges således, at Danmarks Flymuseum vedbliver at være en sund og konsolideret institution med et godt renommé og en selvstændig profil. Museet vil kendetegnes ved et professionelt og seriøst arbejde udført til gavn for sagen.

Driften tilrettelægges, så institutionens indhold og fremtid til enhver tid er sikret bedst muligt, samt på en måde så den motiverer til fortsat frivilligt arbejde og økonomisk støtte samt udlån og overdragelse af fly og effekter.

organisation-fly

Danmarks Flymuseum ønsker inden for de tilgængelige rammer at vise så stor en bredde som muligt af dansk flyvningen og flyhistorie. Udstillingen skal have et relevant og afbalanceret indhold med en præsentabel fremtræden og en god formidling. Dansk flyproduktion og det flyvende museum vil til stadighed have en fremtrædende rolle i museets virke.

Et museumsbesøg hos Danmarks Flymuseum skal efterlade et helhedsindtryk af et interessant, præsentabelt og velholdt museum.

Det er bestyrelsens mål, at der, i det omfang ressourcerne kan fremskaffes, sker en udbygning af såvel udstilling, flypark som bygninger. Denne udbygning skal fastholde Danmarks Flymuseum som det førende sted for formidling af flyhistorie i Danmark.


 

 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum