Du er her: GenereltOm museet

Om museet

Danmarks Flymuseum er en erhvervsdrivende fond stiftet 19. april 1975. Initiativet opstod i en personkreds med interesse for veteranfly. Frem til 2007 har museet været drevet og kendt under navnet Dansk Veteranflysamling. Museet ligger på Stauning Lufthavn ved Ringkøbing Fjord og råder i dag over bygninger på i alt 7600 m².

ommuseet-front

Den bærende tanke med Danmarks Flymuseum er at drive et museum med vægten lagt på dansk flyhistorie og flyproduktion både civilt og militært. Samtidigt er det et arbejdende eller rettere et ”flyvende” museum, idet mange fly i samlingen i videst muligt omfang holdes flyvedygtige og vises i luften ved forskellige lejligheder over hele landet. Derved ses flyene af væsentlige flere end de besøgende, som gæster museet i løbet af sæsonen.

Det at tilvejebringe, restaurere og bevare historiske fly og effekter samt at fremvise disse og formidle viden og historie er en væsentlig del af museets virke. Arbejdet udføres af ulønnet frivillig arbejdskraft. 16 fly er restaureret til flyvedygtig stand.

Danmarks Flymuseum har skabt et museum af høj standard, som har såvel national som international interesse. Der er opbygget et flymuseum med ca. 60 fly i udstillingen. Bl.a. svævefly, veteranfly, jagerfly og helikoptere.

Rundt i museet er placeret temaudstillinger, nogle af permanent karakter bl.a. en udstilling om nedstyrtede allierede fly omkring Ringkøbing fjord under krigen - andre mere anledningspræget som f.eks. 100 året for den første flyvning af brødrene Wright. Udover fly rummer samlingen et stort antal effekter af flyvehistorisk interesse, godt 1000 flymodeller, adskillige flymotorer, propeller mv.


Specialmuseum for danskbyggede fly.
Danmarks Flymuseum kan fremvise en komplet samling af de danskbyggede KZ fly - fabrikeret af Skandinavisk Aero Industri v/ V. Kramme og K. G. Zeuthen, i årene 1937 - 1954.

ommuseet-kz7Museet råder over samtlige 11 fremstillede KZ typer. Disse flytyper er udtryk for dansk teknisk kunnen - et stykke teknisk kultur - præsteret på et tidspunkt, hvor tekniske frembringelser var en meget vanskeligere sag end i dag.

Gennem disse unikke KZ-typer samt andre danskbyggede fly formidler Danmarks Flymuseum et vidnesbyrd om, at Danmark med hensyn til flykonstruktion og produktion, har været med i en pionérgerning. Der er tale om en bemærkelsesværdig dansk industrihistorie.

Danmarks Flymuseum kan derfor med rette kaldes en kulturel institution inden for området teknik.


Danmarks Flyvevåbenmuseum.
Den 12. september 2006 blev en udbygning på ca. 4000m² indviet af H.K.H Prins Joachim. Dette byggeri har gjort det muligt at håndtere større fly. Den nye udstillingshal danner rammen om et Flyvevåbenmuseum til belysning af dansk luftforsvars- og militærflyvning frem til i dag.


ommuseet-FLVmuseetDer er tale om et kulturprojekt af stor regional og national betydning. Flyvevåbnet har fået, hvad Søværnet i mange år har haft i kraft af Orlogsmuseet.
Opbygningen af formidlings-delen er sket i et tæt sam-arbejde med Flyvevåbnets Historiske Samling. Der er opnået en formidling af høj standard med en udstilling, der spænder fra det første danske militærfly i 1911 til nutidens F-16 jagerfly.

Den danske befolkning og landets turister vil kunne få indsigt i såvel den historiske udvikling som det moderne Flyvevåbens virke med de nye opgaver, man løser i dag.


Danmarks Flymuseums kulturelle betydning.
Danmarks Flymuseum har de senere år arbejdet målrettet mod en udbygning af museet og en høj standard i udstillingen. Institutionen råder i dag over en unik samling, af stor national interesse.

ommuseet-kulturminI kraft af den omfattende og unikke samling af fly og effekter, er Danmarks Flymuseum med til at placere Vestjylland på det kulturelle landkort.

Danmarks Flymuseum er et "teknisk museum" med baggrund i flyvemaskiner, som altid har virket fascinerende på mange mennesker. Det specielle ved samlingen er desuden, at det er "et levende museum", forstået på den måde, at flyene i samlingen i videst mulig omfang holdes flyvende og vises i luften, som de oprindeligt var bestemt for.

Ved sit mangeårige virke har Danmarks Flymuseum medvirket til at bevare mange uerstattelige klenodier for eftertiden. Der er skabt et museum, hvor den danske befolkning nu og i fremtiden kan få indblik i flyvningens historie, specielt den danske flyhistorie.


Danmarks Flymuseums turistmæssige betydning.

ommuseet-vejskilt
Vestjylland er et område der har stor turistmæssig betydning for Danmark. Ikke mindst Ringkøbing Fjord-området tiltrækker mange turister både fra ind- og udland. Ringkøbing-Skjern Kommune overgås kun af København, når der er tale om turistovernatninger.

Museets placering ved fjorden er derfor et tilbud og også en væsentlig facilitet for områdets turister. Ikke mindst i perioder med dårligt bade- og strandvejr drager turisterne nytte af museumstilbuddet.


Danmarks Flymuseums undervisningsmæssige betydning.
ommuseet-ellehammerSå længe Danmarks Flymuseum har eksisteret, har der været et stigende antal besøg fra skoler, ungdomsskoler og efterskoler. Vestjylland har et udbygget net af de nævnte skoletyper inklusive tekniske skoler. Museet er derfor også et tilbud til ungdommen i det vestjyske område. Et tilbud som på en anskuelig måde kan vise en udviklingsrække for det fascinerende transportmiddel, som flyvemaskinen ubetinget har været - og fortsat er. I formidlingen lægges der vægt på den pioner rolle, Danmark har haft i flyvningens barndom. Her tænkes specielt på Ellehammers flyvning i 1906 og den danske flyproduktion gennem årene.

 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum