Du er her: GenereltNyhedsarkivSikorsky S-61A ankom til museet

Sikorsky S-61A ankom til museet

S61-ankomst0Den 14. marts 2007 ankom redningshelikopteren Sikorsky S-61, U-240 til Danmarks Flymuseum. Helikopteren er på Hovedværkstedet på Flyvestation Værløse ført tilbage til den bemaling, den havde i 1965, hvor Danmark fik leveret 8 stk. Som det ses af billederne, er der tale om et meget flot udført arbejde. Der vil nu gå nogle måneder med at klargøre de sidste dele og få helikopteren gjort komplet.
S61 ankomst1

S61 ankomst2

S61 ankomst3

S61 ankomst4

S61 ankomst5

Sikorsky S-61 “Sea King”.

Flyvevåbnets redningseskadrille 722 (ESK 722) fik i april 1957 S-55C helikopterne. Et eksemplar, der er flot re-staureret af en gruppe unge mennesker fra Videbæk Ungdomsskole, er udstillet på museet i Stauning. S-55 havde kun en rækkevidde på 90-100 sømil, samtidig med at S-55 var begrænset til kun at flyve i dagtimerne og ikke i marginalt vejr.
Med indkøb af Sikorsky S-61 Sea King begyndte en helt ny og effektiv epoke for Flyvevåbnet.
Sea King er i stort antal produceret på licensaftale af Mitsubishi i Japan, og Westland Helicopters i England har fremstillet over 150 til bl.a. Royal Navy og flere udenlandske købere - heriblandt Norge og Tyskland.
Flyvevåbnets version er produceret af Sikorsky med betegnelsen S-61A-1 og har efter dansk ønske fået for-skellige modifikationer. Det gælder f.eks. større brændstoftanke (i alt 6000 lbs.), større flydere, halen med halero-tor er ”knækket” mere end på navy-versionerne og redningsudstyr tilpasset danske forhold. Redningsudstyret er selvfølgelig ændret og moderniseret i årenes løb.
Den første af otte S-61 (U-276) ankom pr. skib den 10. april 1965, og den 5. januar 1966 overtog den første S-61 beredskabet på flyvestation Ålborg. Under en eftersøgning af savnede strandjægere i Vadehavet under dårlige vejrbetingelser havarerede U-281 den 10. februar 1968, og alle seks besætningsmedlemmer omkom. Der gik tre år, inden Flyvevåbnet modtog en erstatning for den havarerede S-61 – den fik halenummer U-481.


Missioner

Ved forliset med færgen ”Skagerrak” nord for Hirtshals den 7. september 1966 beviste S-61 sin fortræffelig-hed, selv om et formiddagsblad tidligere på året med baggrund i en mindre heldig mission på forsiden med kæm-pebogstaver havde skrevet ”FIASKO” om anskaffelsen af de nye helikoptere. I vind af stormstyrke og bølger på 10 meter var fem danske S-61’ere med til at redde samtlige ombordværende fra hovedsageligt drivende rednings-flåder.
Siden anskaffelsen af S-61 har RCC iværksat mere end 16.000 missioner, hvoraf ca. 98 procent er udført med netop S-61, og flere tusinde personer kan på en eller anden måde takke S-61 og dens besætninger for livet.
De mest hektiske dage for RCC og S-61 var omkring årsskiftet 1978-79, hvor der var snekaos på Lolland-Falster, og i løbet af få dage blev der udført 70 operationer og evakueret 218 personer. Der blev fløjet med mad og livsvigtig medicin, og foder til dyr der var ved at sulte ihjel. På et plejehjem frøs beboerne bravt, fordi oliefyret strejkede, så der blev fløjet to oliefyrsteknikere til assistance.
Af andre lidt specielle missioner kan nævnes opsamling af flere personer, der på en stor isflage drev fra land, at ”plukke” to mand ned fra en skorsten på Vestkraft i Esbjerg (deres elevator havde sat sig fast), at flyve et be-gravelsesfølge samt kiste til Mandø (til gengæld sørgede vi for balance i regnskabet ved nogle år senere at hente en fødende kvinde på Mandø og lade hende føde i S-61 under indflyvning til Esbjerg lufthavn – med en kvindelig kaptajn på S-61), at redde et tysk ægtepar op gennem soltaget på deres splinternye bil, der var kørt fast i Vadeha-vet (kvinden var i øvrigt gravid i 7. måned!).

FremtidEfter planen skulle S-61 allerede have været afløst af Agusta Westland EH-101 Merlin, men som de fleste sik-kert ved, så er det ikke sket. Der har været tekniske problemer med EH-101, hvilket har forsinket leveringen, men Flyvevåbnet har nu modtaget alle dets EH-101, og i løbet af 2007 vil S-61 bliver afløst i det danske Flyvevåben. Og S-61 har således kunnet fejre 41-års jubilæum. – Imponerende!

Data S-61:
Motor: 2 x General Electric T58-GE-8B á 1.250 HK, senere T58-GE-8F á 1.350 HK
Rotordiameter: 18,90 m
Længde: 22,20 m
Højde: 5,62 m
Tomvægt: 5.382 kg
Fuldvægt: 8.664 kg
Max. hast.: 267 km/t
Marchhast.: 211 km/t
Rækkevidde: 1.389 km

 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum