Du er her: GenereltNyhedsarkivEnstrom helikoper i udstillingen

Enstrom helikoper i udstillingen

Enstrom0Efter at have istandsat SE-HFX en Enstrom helikopter kan den fra medio juli 2009 ses i udstillingen.
Helikopteren ankom til Danmarks Flymuseum fredag den 13. juni 2008. Der er tale om en helikopter af typen Enstrom F28A fra 1972 med registreringen SE-HFX. Maskinen er overdraget af den tidligere ejer Morten Larsen. SE-HFX har været udsat for et havari med skader på rotor og halesektion til følge. Disse skader er nu udbedret, der mangler kun nogle enkelte detaljer, før der kan monters rotorblade.

Enstrom2
Arbejdet med at gøre SE-HFX klar til udstillingsbrug blev påbegyndt for 12 måneder siden. Her overvejer Chr. Søe-Jensen & Bent Lauersen, hvorledes den afbrækkede hale kan genmonteres.

Enstrom4
Bent Pedersen en erfaren flymekaniker med speciale inden for pladearbejde, er tilkaldt for at yde ekspertbistand til arbejdet med helikopteren.

Enstrom6
Bent har bukket en plade eller to. Enstrommens krop og hale er igen forenet.

Enstrom8
Her ses det færdige resultat i udstillingen dog stadig uden rotorblade, disse monteres ultimo 2009.

Helikopteren er designet og konstrueret af Rudy Enstrom, som grundlage sit firma i 1959.
Den første moel F-28A blev bygget i 1968 og dannede grundlag for en lang række andre modeller F-28B, -C, -F, F-280 og F-480 som stadig fremstilles.
Den sidste model er med turbinemotor i stedet for stempelmotor. den samlede produktion er på ca. 1200 eksemplarer.

 
 
 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum