Du er her: GenereltNyhedsarkivStor gave fra nedlagt flyveklub

Stor gave fra nedlagt flyveklub

 

Nyt gulv 0Efter en tiltrængt istandsættelse af gulvet i hal 1, har Danmarks Flymuseum nu igen alle fly og effekter på plads. 

Det har været et stort ønske i mange år at få gulvet i den ældste udstillingshal sat i stand, men det har været svært at finde de nødvendige kr.125.000. Et større gavebidrag fra den tidligere motorflyveklub på Holstebro Flyveplads har imidlertid gjort det muligt at gennemføre projektet.


Da museet blev etableret for 35 år siden, var midlerne små, derfor blev der nok sparet lidt for meget på gulvet i den første udstillingshal, hvilket med årene blev mere og mere tydeligt. Allerede for 10 år siden indhentede bestyrelsen tilbud på en renovering af gulvet. Prisen oversteg langt, hvad museets økonomi formåede, derfor blev det rå betongulv nødtørftigt malet ved hjælp at frivillig arbejdskraft.

Medlemsskaren i Holstebro Flyveklub var med tiden blevet mindre og mindre, samtidig med at gennemsnitsalderen steg. Aktiviteterne ebbede langsomt ud og derfor besluttede generalforsamlingen at nedlægge klubben med udgangen af 2009. Det blev samtidig besluttet at skænke en stor del af formuen til Danmarks Flymuseum.

I februar 2010 var den tidligere klubs medlemmer på rundvisning i Danmarks Flymuseum og i den forbindelse blev der overbragt en check på kr. 109.000. Pengene skulle anvendes et sted i museet, hvor de ville gøre synlig gavn, her faldt valget på det gamle gulv i hal 1. I forhold til tidligere har museet nu fået et præsentabelt og vedligeholdelsesvenligt gulv, hvorved standarden i hal 1 er løftet betragteligt og er nu på niveau med den nybyggede hal 3. Danmarks Flymuseum takker de tidligere medlemmer af den nu lukkede Holstebro Flyveklub for den flotte gave.
Nyt gulv 1Der blev brugt to dage på at tømme udstillingen for fly og effekter.
Nyt gulv 2Ikke alle fly kunne genhuses i diverse ledige hangarer. Nogle måtte tilbringe en lille uge i det fri.
Nyt  gulv 3Fly og effekter retur i udstillingen
Nyt gulv 43 dobbeltdækkere på række spejler sig i det nymalede gulv.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum